ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ

Εργαλεία βαθμονόμησης Turboatomizer
Calibración
Slider

Επιλογή ακροφυσίου

Αυτό το εργαλείο υπολογίζει τη μέση παροχή του ακροφυσίου (l/min) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ενός όγκου ψεκασμού (l/ha) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή ενός όγκου ψεκασμού (l/ha) με μια ταχύτητα κίνησης (km/h) και ένα πλάτος γραμμής πορείας (m) που καθορίζονται από τον χρήστη.

Θεωρητικός όγκος αποθεμάτων που εφαρμόζει η ομάδα μου

Αυτό το εργαλείο υπολογίζει τον όγκο που εφαρμόζεται από ένα μηχάνημα με βάση τα δεδομένα για την ταχύτητα κίνησης (km/h), το πλάτος της λωρίδας και τον τύπο και τον αριθμό των ακροφυσίων.

Θέλετε να μάθετε πώς να βαθμονομείτε τον εξοπλισμό ψεκασμού σας;

Σε αυτά τα βίντεο σας δείχνουμε πώς να το κάνετε.